Metoda brainspotting

Metoda brainspotting je izjemno močna, usmerjena in učinkovita psihoterapevtska metoda, ki poteka znotraj varnega in uglašenega terapevtskega odnosa.
S svojim delovanjem neposredno dostopa do globljih predelov v možganih in omogoča prepoznavo, predelavo in sprostitev globljih nevrobioloških izvorov travme, disociacije in izvorov širokega spektra čustvenih in telesnih simptomov, ki so zunaj dostopa zavesti, in s tem jezikovnim in miselnim zmožnostim.
Usklajena je z najnovejšimi nevroznanstvenimi spoznanji o delovanju možganov in globinski predelavi psihološke travme.
Delovanje metode brainspotting potrjujejo najnovejše raziskave o učinkovitosti psihoterapevtskih pristopov pri zdravljenju psihološke travme.

Psihološka travma je fiziološka reakcija s psihološkimi posledicami

Izkušnja travmatskega stresa ob zunanjem dogodku se je zgodila znotraj nas, zato je pomembno, da celjenje in preobrazba potekata znotraj telesa ter v varnem in podpornem terapevtskem odnosu. Proces je usmerjen v dostopanje do zamrznjene vsebine v globljih predelih v možganih in zagotavljanje varnega prostora, da telo in možgani predelajo zamrznjeno vsebino ter celoten sistem povrnejo v naravno stanje, v ravnovesje.

Izhaja iz naravne zakonitosti, da kamor gledaš, tako se počutiš

Brainspotting izhaja iz predpostavke, da je vsako doživljanje v našem življenju shranjeno v našem telesu in možganih, četudi se ga ne spomnimo. Do njega pa lahko dostopamo s stikom z občutenjem v telesu in izbiro ustreznega očesnega položaja.

Sposobnost samozdravljenja

Telo ima sposobnost samozdravljenja ter ob ustrezni podpori in v varnem okolju zmore pozdraviti psihološke simptome podobno, kot zdravi fiziološka obolenja. Metoda aktivira in pospešuje naravno zdravilno moč telesa in možganov ter telo podpira, da se znova povrne v stanje pred travmatsko izkušnjo.

Metoda brainspotting je zaradi svojega delovanja priložnost za osvobajanje od širokega spektra telesnih in psiholoških simptomov:

tesnobe, notranjega nemira, depresivnega razpoloženja, neutemeljenih strahov, fobij, občutkov sramu, krivde, težav z doživljanjem in izražanjem čustev, pomanjkanja občutka lastne vrednosti, omejujočih prepričanj o sebi in drugih, izgorelosti, psihosomatskih obolenj, težav s pozornostjo in koncentracijo, jecljanja, odvisnosti, ponavljajočih se nefunkcionalnih vzorcev v odnosu do sebe in drugih.

Zelo je uspešna pri dostopanju, predelavi in osvobajanju od nezavednih izkušenj predverbalnega obdobja (do tretjega leta), razvojne travme in transgeneracijskih travm ter travm, ki so posledica telesnih bolezni, nesreč, vojne in naravnih katastrof.

Metoda brainspotting je tudi izjemno učinkovita pri krepitvi virov moči, ki so posamezniku v pomoč, da se spoprime z bolečimi čustvenimi vsebinami.

Vsak izmed nas v sebi nosi vir ustvarjalne energije, ki se lahko izraža na najrazličnejše načine. Ta del nas je lahko močno potlačen, saj zaradi različnih razlogov ni imel priložnosti razviti se. Kasneje pa imamo lahko občutek, da nam nekaj manjka in da svojega življenja ne živimo polno in ustvarjalno.

Metoda brainspotting je izjemno učinkovita pri dostopanju, predelavi in osvobajanju od notranjih blokad, ki nam onemogočajo stik s tem delom sebe. Tako odpira prostor za spoznavanje, povezovanje in izražanje iz tega dela sebe.

Prav zato je zelo priljubljena pri umetnikih in športnikih.

Izbor teme

V varnem terapevtskem odnosu in z občutkom notranje varnosti klient izbere temo, na katero se želi osredotočiti pri terapiji. Tema je lahko vse, kar ga ovira: telesni občutki, bolečine, sanje, prepričanja, spomini ipd.
Ob izboru teme posameznik usmeri pozornost v odziv v telesu in je odprt za telesne občutke, ki se ob tem pojavijo.

Stik z bolečim občutenjem in izbor očesnega položaja

Ob stiku s telesnim občutkom klient naravno ali ob pomoči terapevta izbere optimalen očesni položaj, med katerim se počuti še bolj povezan s temo in občutenji. Tako dostopa do zamrznjenega dela boleče izkušnje v možganih, kjer je shranjena čustvena bolečina z vsemi občutki, čustvenimi in telesnimi.

Predelava

Klient v stanju čuječega, prisotnega in radovednega opazovalca v sebi odpre prostor za spoznavanje zamrznjene boleče vsebine z vsemi občutki. Tako omogoča telesu, da predela in se osvobodi ujete čustvene bolečine ter jo na nov način vključi v življenje.
Pri tem je terapevt polno prisoten, čuječ in sledi klientovemu notranjemu procesu ter ga podpira.

Integracija

S sprostitvijo čustvene bolečine v možganih se sprosti tudi del telesa, kar vpliva na telesno počutje in novo doživljanju sebe

 • občutki ujetosti se spremenijo v občutek izbire in svobode,
 • občutke strahu nadomesti občutek opolnomočenosti in varnosti,
 • krepitev zaupanja vase in v svoje sposobnosti,
 • okrepljen notranji občutek varnosti in uravnoteženosti,
 • občutek celovitosti in osrediščenosti znotraj sebe,
 • zmanjša se potreba po izogibanju, umiku iz stresnih življenjskih okoliščin,
 • občutek izbire in svobode v odnosih,
 • občutki krivde in sramu se zmanjšajo ali izzvenijo,
 • krepitev občutka vrednosti,
 • globlje sprejemanje sebe in notranjega doživljanja;
 • krepitev stika z duhovnim delom sebe,
 • krepitev stika z avtentičnostjo v sebi in potreba po življenju iz nje,
 • odkrivanje, ponovno povezovanje in razvijanje lastnih potencialov,
 • globlji stik z življenjsko energijo in želja po ustvarjalnejšem vstopanju v življenje,
 • krepitev imunskega sistema in izboljšanje telesnega zdravja.