Potlačevanje čustev vodi v odmik od sebe in drugih (MedOverNet, 2017)

Čutiti in biti z lastnim občutenjem je lahko pogosto težko, še posebej ko čutimo manj prijetna
čustva, kot so jeza, žalost, strah, obup, nemoč, zato velikokrat naredimo vse, da jih zanikamo ali
potlačimo.

Učenje ravnanja s čustvi začnemo s prvim dnem našega življenja v odnosu s svojimi starši,
kasneje s širšo družino in prijatelji. Zaznavamo, kakšni so odzivi naših bližnjih, če se jokamo,
jezimo, nas je strah, saj nam tako sporočajo, ali je določeno čustvo zaželeno ali nezaželeno.
Učenje poteka z zgledom, kaznijo, pogosto popolnoma nebesedno, npr. mrki pogledi, vpitje, starš
sam zanika svoja čustva, otrok ne dobi odziva ipd. V želji, da bi ustregli staršem, ki so v
določenem obdobju našega življenja ključni za naše preživetje, začnemo določena čustva
potlačevati in jih izražati na družini sprejemljiv način.

Na primer: v družini je prepovedano jokati in velja prepričanje, da če jočeš, si reva. Posameznik
se bo prilagodil temu prepričanju, saj želi biti v družini sprejet. Oblikoval bo različna varovalna
vedenja, ki bodo skrbela, da ne bo čutil žalosti, in sicer: zakrčil bo določene mišice in tako
poskrbel, da ne bo v stiku z žalostjo; oblikovala se bo notranja misel: če joka, je reva, je
nevreden; biti mora močan, da ga bodo sprejeli in imeli radi; da ne bi zajokal, bo usmeril svojo
energijo v delo in tako preusmeril misel, da je žalosten; če se je v družini dovoljeno jeziti, je velika
verjetnost, da se bo žalost izrazila skozi jezo.

Več ko je v družini prepovedi v zvezi z izražanjem različnih čustev, več energije potrebujemo, da
jih potlačimo.

Potlačevanje čustev prinaša veliko notranje napetosti med doživljanjem in izražanjem čustev ter
nam vzame veliko življenjske energije. Ta naloga postane še težja, če se nam v življenju dogajajo
čustveno zahtevni, stresni dogodki (smrt, bolezen, ločitev, izguba službe ipd.), ki prebujajo glede
na situacijo normalen čustveni odziv, v našem zavedanju pa prepovedana, potlačena čustva.
Zaradi nevzdržne notranje napetosti in potrebe po tem, da jo omilimo, se lahko začnemo zatekati
k zunanjim, nezdravim vedenjem, kot so uporaba alkohola, tablet, čezmerno nakupovanje,
čezmerno zatekanje v delo, ki pomagajo, da ne čutimo.

Lahko se zgodi, da v določenih situacijah zanikanih čustev ne zmoremo več zadrževati v sebi in
ta izbruhnejo z vso močjo. Čutiti je, kot da nas preplavijo, obvladujejo, kot da smo v odnosu do
njih popolnoma nemočni. Ob tem lahko čutimo močne občutke krivde, sramu in nesposobnosti,
ker tega nismo zmogli potlačiti. Tovrstno vedenje vpliva na naš odnos do sebe in do drugih. Če
se nam to zgodi večkrat, se lahko pojavi občutek, da se vrtimo v začaranem krogu, iz katerega ne
vidimo izhoda. Sami pri sebi sklepamo, da so čustva nevarna in da je najbolje, da od njih še
naprej bežimo.

Žal zanikanje in potlačevanje čustev dolgoročno prinaša številne zdravstvene težave, saj se naša potlačena čustva na neki način morajo izraziti – in za to uporabijo naše telo; začnejo se pojavljati psihosomatske bolezni, razne telesne bolečine, panični napadi, depresivnost, tesnoba, odvisnosti ipd.

Pomembno se je zavedati, da čustva, ki jih imamo potlačena in z njimi ne zmoremo biti, težko
sprejemamo tudi pri drugih, zato bomo izkušnjo potlačevanja zelo verjetno z vzgojo nezavedno
prenesli na svoje potomce.

Učenje ravnanja s čustvi
Učenje ravnanja s čustvi je možno začeti v katerem koli obdobju življenja in poteka postopoma, z
veliko mero strpnosti do sebe in svojih čustev:
 Vzemimo si čas in se vprašajmo, kako se v resnici počutimo in kaj je razlog za takšno počutje.
 Poiščimo si konstruktivne načine umiritve, ko nas preplavijo čustva: naučimo se pravilnega
dihanja, različnih sprostitvenih tehnik, meditacije, čuječnosti, se umaknimo iz situacije,
omogočimo telesu gibanje. Zavedajmo se, da je tovrstna reakcija velik stres za telo, zato je
pomembno, da mu pomagamo k umiritvi.
 Ko se umirimo, si vzemimo čas in neobsojajoče do sebe in svojih čustev preverimo, ali je bila
naša čustvena reakcija v skladu s situacijo. Vprašajmo se, ali bi ob neki drugi situaciji čutili/ravnali
podobno. Zavedajmo se, da čutiti ni enako odreagirati. Mi izbiramo vedenje.
 Naj nas občutki krivde, sramu in nemoči ne postavijo v vlogo žrtve v odnosu do svojih čustev.
Bodimo odprti za svoje doživljanje in poiščimo v sebi in svoji preteklosti vzroke, ki so vplivali na
tovrstno izražanje določenih čustev.
 Razmislimo o ustreznih načinih, s katerimi si lahko pomagamo v podobni situaciji. Vsak izmed
korakov bo pripomogel, da izstopimo iz začaranega kroga.
 Če ne zmoremo sami, si poiščimo ustrezno strokovno pomoč.

Vse, kar bomo naredili na poti k zdravemu odnosu do sebe in svojih čustev, bo pozitivno vplivalo
tako na naše telesno in duševno zdravje kot tudi na medosebne odnose.

Gombač, S. (2017). Potlačevanje čustev vodi v odmik od sebe in drugih. MedoverNet