Storitve

Individualna globinska psihoterapija psihološke travme z metodo
brainspotting za odrasle

Proces vključitve

Vključitev v individualno psihoterapijo je proces, ki se začne z uvodnim srečanjem. To je namenjeno pogovoru o vaših težavah in tem, kaj želite s pomočjo procesa spremeniti, ter za vprašanja o pristopu tovrstne psihoterapije. Uvodno srečanje je neobvezujoče in omogoča čas za razmislek.

Če se odločite za vstop v proces, se sprva dogovorimo za nekaj srečanj, da prepoznamo, ali se vsebinsko in osebnostno ujemamo. Po nekaj srečanjih se dogovorimo za nadaljevanje procesa ali pa se pogovorimo o ustreznejši obliki psihoterapije. Ob vključitvi v psihoterapevtski proces podpišete delovni dogovor za skupno delo, ki je formalni del dogovora.

Trajanje terapije

Trajanje terapije je odvisno od vsebine, s katero prihajate, od zmogljivosti za spopadanje s čustveno bolečino in od pričakovanj glede sprememb. Če je težava vezana le na odraslo življenje in ste pred tem živeli v varnem in podpornem okolju, je proces lahko krajši. Kadar prihajate na terapijo zaradi posledic razvojne travme, je za trajnejše in globlje spremembe potreben daljši proces.

Brainspotting supervizija

Supervizija poteka individualno in je usmerjena v podporo terapevtu pri uvajanju metode brainspotting v lasten pristop in pri uporabi metode v klinični praksi.