Globinska procesna psihoterapija psihološke travme

Globinska procesna psihoterapija psihološke travme je usmerjen, globok in varen telesno usmerjen psihoterapevtski proces. Omogoča dostop do nezavedne, zamrznjene čustvene vsebine, ki je izvor številnih psihičnih in telesnih težav v sedanjosti.

Z dostopanjem, predelavo in osvobajanjem od nezavednih potlačenih strahov, omejujočih prepričanj in s celjenjem zamrznjene čustvene bolečine osvobajate celoten živčni sistem in pomagate telesu, da znova vzpostavi ravnotežje. S tem izstopate iz nezavedno sprejetih programov o sebi in drugih ter ponovno vzpostavljate stik z avtentičnim delom sebe, ki je izza bolečine in strahov.

Ponovna povezanost z avtentičnostjo v sebi ima transformativni učinek in vpliva na novo doživljanje sebe in sveta ter odpira nove možnosti za bolj polno in svobodno življenje.

Globinska procesna psihoterapija psihološke travme je združitev različnih sodobnih pristopov in vključuje najnovejša spoznanja s področja psihotravmatologije (travma kot fiziološki proces s psihološkimi posledicami) in nevroznanosti, polivagalno teorijo v psihoterapiji, delo z odcepljenimi deli in psihoterapijo integracije travme z metodo aleceia.
V globinsko psihoterapijo psihološke travme vključujem metodo brainspotting, ki se s svojim delovanjem še bolj osredotoči na izvor travme in poglobi proces, kar prispeva h globljim in transformativnim učinkom.

Pretekla prilagoditvena vedenja, potlačeni strahovi in zamrznjene čustvene vsebine se izražajo z različnimi simptomi: tesnobo, depresijo, neutemeljenimi strahovi, fobijami, krivdo, sramom, žalostjo, izgorelostjo, pretirano samokritičnostjo, majhno samozavestjo, težavami s postavljanjem meja in spoprijemanjem s čustvenimi stanji, občutki osamljenosti in praznine, umikom iz odnosov, telesno bolečino, psihosomatskimi obolenji, potrebo po kompulziji, odvisnostjo, ponavljajočimi se nezdravimi vzorci v odnosu do sebe ali drugih in z občutkom, da življenja ne živimo polno.

Globinska psihoterapija travme poteka na vseh ravneh našega delovanja, zato zaznate spremembe na telesni, čustveni, kognitivni in duhovni ravni, ter vodi v integracijo posameznika kot celoto.

Najpogostejši učinki, o katerih poročajo klienti:

 • občutek globoke notranje povezanosti in uravnoteženosti,
 • občutek celovitosti in polnosti,
 • krepitev notranjega občutka varnosti in s tem več občutka varnosti v odnosih,
 • dogodki, ki so se jim v preteklosti izogibali, postanejo le spomin, brez ogrožajočega čustvenega naboja,
 • globlji občutek zaupanja vase, v svoje sposobnosti,
 • krepitev občutka lastne vrednosti,
 • občutek opolnomočenosti pri spoprijemanju s čustvenimi stanji in stresnimi okoliščinami,
 • razvijanje sočutnega, sprejemajočega odnosa do sebe,
 • povezanost z avtentičnim delom sebe in postopno življenje iz njega,
 • povezanost z življenjsko energijo in razvoj duhovne ravni,
 • izboljšanje celotnega psihofizičnega počutja in krepitev imunskega sistema,
 • želja po spremembi na vseh ravneh za večjo kakovost in polnost v življenju.